Khobaolixi.com

 
Tên Khobaolixi.com
Địa chỉ Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
TEL / FAX 0375.399.499

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 428/10 Lũy Bán Bích, Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.
Email: vungoctuan711@gmail.com
Website: www.khobaolixi.com

Giờ làm việc: 8:00-17:30 hàng ngày.

Liên hệ tại đây:

Liên hệ tư vấn